راهنمای تنظیمات sms
اگر پنل خود را از شرکت سایت ساز تهیه نموده باشید حتما ایمیلی با محتوی زیر را دریافت خواهید نمود .



جهت ست نمودن این تنظیمات در نرم افزار سایت ساز شما باید با یوزر مدیر سایت لاگین نمایید و به کنترل پنل ادمین بروید و روی آیکن تنظیمات کلی کلیک نمایید .






در این قسمت شما باید وارد برگه ایمیل و پیامک شوید .
موارد انتخاب شده به صورت پیشفرض برای شما ست شده است اما شاید عده ای از کاربران این لینک ها را پاک کرده باشند . که آدرس این لینک ها برای شما در این راهنما قرار داده شده است .
در این قسمت شما باید مورادی را که با شماره برای شما مشخص شده است طبق این راهنما پر نمایید .



شماره 1 : در این قسمت شما باید شماره همراه مدیر سایت را وارد نمایید .
شماره 2 : در این قسمت نام کاربری پنل sms  خود را وارد نمایید
شماره 3 : در این قسمت رمز عبور پنل خود را باید وارد نمایید .
شماره 4 : در این قسمت شماره پامک پنل sms  خود را وارد نمایید .
شماره 5 : لینک مربوط به آدرس ارسال پیامک می باشد :
http://sms.sitesaz.ir/post/sendSMS.ashx?from=[SMSNumber]&to=[ToNumber]&text=[SMSContent]&password=[SMSPassword]&username=[SMSUser]
شماره 6 : لینک مربوط به آدرس دریافت میزان اعتبار می باشد :
http://sms.sitesaz.ir/get/getcredit.ashx?username=[SMSUser]&password=[SMSPassword]
شماره 7 : لینک مربوط به آدرس دریافت وضعیت می باشد :
http://sms.sitesaz.ir/post/sendSMS.ashx?from=[SMSNumber]&username=[SMSUser]&password=[SMSPassword]&deliver20=[SMSMsgId]

در جدول زیر می توانید جزئیات لینک های بالا را مشاهده نمایید :
پارامتر توضیح پارامتر
[SMSNumber] پارامتر شماره پیامک (مبدا)
[ToNumber] پارامتر شماره مقصد
[SMSContent] پارامتر محتوای متن پیامک
[SMSPassword] پارامتر پسورد
[SMSUser] پارامتر یوزر
http://sms.sitesaz.ir/post/sendSMS.ashx آدرس ارسال پیامک
http://sms.sitesaz.ir/get/getcredit.ashx آدرس دریافت میزان اعتبار


حال اگر پنل sms    خود را  از شرکت سایت ساز تهیه ننموده اید باید پارامتر های موجود و آدرس ها  را با پارامتر ها و آدرس های شرکت خدمات دهنده sms خود بررسی نموده و آن ها را تغییر دهید .
برای مثال به نمونه ای از این آدرس ها که مربوط به شرکت دیگری است توجه نمایید :

آدرس ارسال پیامک
http://tsms.ir/url/tsmshttp.php?from=[SMSNumber]&to=[ToNumber]&username=[SMSUser]&password=[SMSPassword]&message=[SMSContent]
آدرس دریافت میزان اعتبار
http://tsms.ir/url/tsmshttp.php?from=[SMSNumber]&username=[SMSUser]&password=[SMSPassword]&credit=what
آدرس دریافت وضعیت
http://tsms.ir/url/tsmshttp.php?from=[SMSNumber]&username=[SMSUser]&password=[SMSPassword]&deliver20=[SMSMsgId]