راهنمای تنظیمات sms
اگر پنل خود را از شرکت سایت ساز تهیه نموده باشید حتما ایمیلی با محتوی زیر را دریافت خواهید نمود .جهت ست نمودن این تنظیمات در نرم افزار سایت ساز شما باید با یوزر مدیر سایت لاگین نمایید و به کنترل پنل ادمین بروید و روی آیکن تنظیمات کلی کلیک نمایید .


در این قسمت شما باید وارد برگه ایمیل و پیامک شوید .
موارد انتخاب شده به صورت پیشفرض برای شما ست شده است اما شاید عده ای از کاربران این لینک ها را پاک کرده باشند . که آدرس این لینک ها برای شما در این راهنما قرار داده شده است .
در این قسمت شما باید مورادی را که با شماره برای شما مشخص شده است طبق این راهنما پر نمایید .شماره 1 : در این قسمت شما باید شماره همراه مدیر سایت را وارد نمایید .
شماره 2 : در این قسمت نام کاربری پنل sms  خود را وارد نمایید
شماره 3 : در این قسمت رمز عبور پنل خود را باید وارد نمایید .
شماره 4 : در این قسمت شماره پامک پنل sms  خود را وارد نمایید .
شماره 5 : لینک مربوط به آدرس ارسال پیامک می باشد :
http://sms.sitesaz.ir/post/sendSMS.ashx?from=[SMSNumber]&to=[ToNumber]&text=[SMSContent]&password=[SMSPassword]&username=[SMSUser]
شماره 6 : لینک مربوط به آدرس دریافت میزان اعتبار می باشد :
http://sms.sitesaz.ir/get/getcredit.ashx?username=[SMSUser]&password=[SMSPassword]
شماره 7 : لینک مربوط به آدرس دریافت وضعیت می باشد :
http://sms.sitesaz.ir/post/sendSMS.ashx?from=[SMSNumber]&username=[SMSUser]&password=[SMSPassword]&deliver20=[SMSMsgId]

در جدول زیر می توانید جزئیات لینک های بالا را مشاهده نمایید :
پارامتر توضیح پارامتر
[SMSNumber] پارامتر شماره پیامک (مبدا)
[ToNumber] پارامتر شماره مقصد
[SMSContent] پارامتر محتوای متن پیامک
[SMSPassword] پارامتر پسورد
[SMSUser] پارامتر یوزر
http://sms.sitesaz.ir/post/sendSMS.ashx آدرس ارسال پیامک
http://sms.sitesaz.ir/get/getcredit.ashx آدرس دریافت میزان اعتبار


حال اگر پنل sms    خود را  از شرکت سایت ساز تهیه ننموده اید باید پارامتر های موجود و آدرس ها  را با پارامتر ها و آدرس های شرکت خدمات دهنده sms خود بررسی نموده و آن ها را تغییر دهید .
برای مثال به نمونه ای از این آدرس ها که مربوط به شرکت دیگری است توجه نمایید :

آدرس ارسال پیامک
http://tsms.ir/url/tsmshttp.php?from=[SMSNumber]&to=[ToNumber]&username=[SMSUser]&password=[SMSPassword]&message=[SMSContent]
آدرس دریافت میزان اعتبار
http://tsms.ir/url/tsmshttp.php?from=[SMSNumber]&username=[SMSUser]&password=[SMSPassword]&credit=what
آدرس دریافت وضعیت
http://tsms.ir/url/tsmshttp.php?from=[SMSNumber]&username=[SMSUser]&password=[SMSPassword]&deliver20=[SMSMsgId]