تغییر متن "ارتباط با ما"


برای تغییر متن و یا لینک قسمت ارتباط با ما  مراحل زیر را انجام دهید.در ابتدا به سایت login نمایید. نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و سپس بر رویدکمه "ورود به سیستم" کلیک نمایید.بر روی دکمه مدیر کلیک نمایید.بعد از ورود به قسمت مدیریت بر روی آیکن "تنظیمات کلی" کلیک نمایید.بر روی قسمت "ارتباط با ما" کلیک نمایید.


برای مثال لینک و متن ایمیل را می خواهیم تغییر دهیم.
متن ایمیل را انتخاب کرده و بر روی آیکن "گنجاندن و ویرایش تصاویر" کلیک نمایید.
در این قسمت نام ایمیل مورد نظر را انتخاب کنید.ایمیل مورد نظر را بنویسید و بر روی دکمه "پذیرش" کلیک نمایید.ایمیل مورد نظر جایگرین شده است می توانید با زدن دکمه "ثبت تغییرات" تغییرات مورد نظر خود را دخیره نمایید.بر روی دکمه "بازگشت" کلیک نمایید. این پیغام مشخص کننده این است که تغییرات ثبن شده استبا رفتن بر روی سایت خود و بارگزاری مجدد (refresh) سایت می توانید تغییرات را مشاهده نمایید.