تغییر متن کلیه حقوق سایت

برای تغییر متن مشخص در تصویر زیر مراحل زیر را انجام دهید.

برای ورود به سایت نام کاربری و رمز عبور سایت خود را وارد نمایی سپس بر روی دکمه ورود به سیستم کلیک نمایید.

مانند تصویر زیر بر روی کلمه "مدیر" کلیک نمایید.

بر روی آیکن "تنظیمات کلی" کلیک نمایید.

بر روی تب "حقوق دسترسی" کلیک نمایید.

متن جای گزین خود را قرار دهید.

سپس بر روی دکمه "ثبت تغییرات" کلیک نمایید.

بر روی دکمه "بازگشت" کلیک نمایید.

با رفت به صفحه سایت و بار گزاری مجدد صفحه می توانید تغییرات را مشاهده نمایید.