"تازه ها"

برای ورود به سایت نام کاربری و رمز عبور سایت خود را وارد نمایی سپس بر روی دکمه ورود به سیستم کلیک نمایید.

مانند تصویر زیر بر روی کلمه "مدیر" کلیک نمایید.

برای وارد شدن به قسمت تازه ها بر روی آیکن مورد نظر ان کلیک نمایید.

بر روی قسمت مشخص شده در تصویر زیر کلیک نمایید.(می توانید بنا به نیاز خود از انواع دیگر مطالب نیز استفاده نمایید.)

در قسمت "عنوان" نام مورد نظر خود را وارد نمایید.
در قسمت "مکان نمایش این خبر" می توانید یک صفحه مورد نظر در این بخش را انتخاب کنید و یا گزینه انتخاب شده را قبول نمایید.