"پیوندهای پر کاربرد"

برای ورود به سایت نام کاربری و رمز عبور سایت خود را وارد نمایی سپس بر روی دکمه ورود به سیستم کلیک نمایید.

مانند تصویر زیر بر روی کلمه "مدیر" کلیک نمایید.

بر روی آیکن "پیوندهای پر کاربرد" کلیک نمایید.

برای اضافه کردن یک پیوند جدید بر روی آیکن زیر کلیک نمایید.

از طبقه بندی های موجود یک طبقه را انتخاب نمایید.
در قسمت "عنوان" عنوان مورد نظر را بنویسید.
در قسمت آدرس می توانید لینک مورد نظر خود را قرار دهید در صورتی که می خواهید یکی از صفحات سایت خود را قرار دهید از قسمت تولید پیوند پویا استفاده نمایید.
سپس بر روی دکمه "ثبت تغییرات" را کلیک نمایید.