"منوی اصلی"

برای ورود به سایت نام کاربری و رمز عبور سایت خود را وارد نمایی سپس بر روی دکمه ورود به سیستم کلیک نمایید.

مانند تصویر زیر بر روی کلمه "مدیر" کلیک نمایید.

بر روی آیکن "منوی اصلی" کلیک نمایید.

بدر تصویر زیر بر روی قسمت مشخص شده کلیک نمایید تا بتوانید منوی اصلی اضافه نمایید.

در قسمت "عنوان" نام منوی اصلی مورد نظر را وارد نمایید.پدر قسمت مسیر آدرس صفحه ای را که می خواهید منو بعد از کلیک به آنجا برود را وارد نمایید(می توانید در این قسمت چیزی وارد نکنید)
نکته : صفحه مورد نظر را باید در قسمت صفحات قبلا ساخته باشید و در این قسمت از قسمت "تولید پیوند پویا" می توانید آن صفحه را انتخاب نمایید.

برای اضافه کردن زیر منو بر روی آیکن مشخص شده در تصویر زیر در همان ردیف مورد نظر کلیک نمایید.

در قسمت "عنوان" نام زیر منوی مورد نظر خود را قرار دهید و در صورت لزوم آدرس آن را قرار دهید.
نکته : معمولا هنگامی برای یک منو آدرسی قرار نمی دهد که فقط می خواهند از برای تقسیم بندی استفاده نمایند و نمی خواهند خود این منو به جایی لینک شود.

برای قرار دادن تصویر برای هر من یا زیر منو می توانید از آیکن آن استفاده نمایید.