"تبلیغات "

در ابتدا به سایت login نمایید. نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و سپس بر روی دکمه "ورود به سیستم" کلیک نمایید.

بر روی دکمه مدیر کلیک نمایید.

بر روی آیکن "تبلیغات سایت" کلیک نمایید.

بر روی آیکن مشخص شده در تصویر زیر کلیک نمایید.

  • در قسمت "عنوان" نام مورد نظر خود را قرار دهید.
  • نوع را بر روی متوسط قرار دهید.
  • نحوه نمایش را انتخاب نمایید (بسته به انتخاب شما باید تاریخ یا تعداد نمایش را مشخص نمایید.)
  • آدرس مقصد را نیز قرار دهید.
    نکته 1: در قسمت متن تبلیغ فقط عکس یا فلش قرار دهید. نکته 2: در صورتی که فلش قرار می دهید لینک را در خود فایل فلش مشخص نمایید.