"منوی متنی"

برای ورود به سایت نام کاربری و رمز عبور سایت خود را وارد نمایی سپس بر روی دکمه ورود به سیستم کلیک نمایید.

مانند تصویر زیر بر روی کلمه "مدیر" کلیک نمایید.

ببر روی آیکن "منوی متنی" کلیک نمایید.

بدر تصویر زیر بر روی قسمت انتخاب شده کلیک نمایید.

در این قسمت شما می توانید یک منوی متنی جدید اضافه نمایید.
بعد از وارد کردن "عنوان" بر روی لینک "تولید پیوند پویا" کلیک نمایید تا بتوانید آدرس صفحه مورد نظر خود را انتخاب نمایید. (در صورتی که آدرس خارج از سایت یا صفحات خود را می توانید وارد نمایید آدرس را در قسمت "آدرس پیوند" قرار دهید.)

در صفحه زیر بر روی بخش مورد نظر که صفحه در آن قرار دارد کلیک نمایید و از لیست عنوان صفحه عنوان صفحه را انتخاب نمایید و سپس بر روی آدرس صفحه کلیک نمایید.

همانگونه که مشاهده می نمایید آدرس صفحه در قسمت مربوط به آدرس پیوند قرار گرفته است. با رفتن به صفحه اصلی سایت و بارگزاری مجدد سایت مشاهده می شود که منوی شما اضافه شده است.