"مسیر صفحه"

برای ورود به سایت نام کاربری و رمز عبور سایت خود را وارد نمایی سپس بر روی دکمه ورود به سیستم کلیک نمایید.

مانند تصویر زیر بر روی کلمه "مدیر" کلیک نمایید.

برای حذف این قسمت می توانید بر روی آیکن زیر کیک نمایید.

سپس با بر داشتن تیک مربوط به این قسمت می توانید این قسمت را به طور کلی از سایت خود حذف نمایید.

مسیر صفحه از بخش و زیر بخش و در نهایت نام صفحه ای که در آن قرار دارید تشکیل می شود.
برای این که با کلیک بر روی این لینک ها به یکی از صفحات هان بخش برود می توانید از آیکن "بخش های کلی" استفاده نمایید.

بر روی آیکن مشخص شده کلیک نمایید.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید سه حالت برای کلیک بر روی آدرس مسیر صفحه وجود دارد.
در حالت اول نقشه سایت در حال نمایش داده می شود که فقط صفحات بخش مورد نظر نمایش داده میشود.
در حالت دوم زیر بخش به صورت ویترین نمایش داده می شود که الگوی نمایش آن در قسمت "الگوی مطالب" "الگوی نمایش چیدمان بخش" قابل تغییر است.
در حالت سوم شما می توانید یکی از صفحات همان بخش را انتخاب نمایید که بعد از کلیک بر روی این بخش در مسیر صفحه به آن صفحه انتخاب شده هدایت می شود.