"مطالب کناری"

برای ورود به سایت نام کاربری و رمز عبور سایت خود را وارد نمایی سپس بر روی دکمه ورود به سیستم کلیک نمایید.

مانند تصویر زیر بر روی کلمه "مدیر" کلیک نمایید.

برای تغییر یا حذف و یا اضافه کردن مطلب در قسمت مطالب کناری بر روی آیکن زیر کلیک نمایید.

برای اضافه کردن یک مطالب کناری جدید بر روی دکمه مشخص شده در تصویر زیر کلیک نمایید.
نکته : در صورتی که می خواهید مطلب شما در سمت دوم قرار گیرد بر روی آیکن پایینی کلیک نمایید.
در صورتی که مطلب خود را می خواهید به طرف دوم منتقل نمایید از آیکن فلش آبی رنگ رو به جلو استفاده نمایید.

در این قسمت می توانید مطلب مورد نظر خود را قرار دهید.