"زبانهای سایت"

برای اضافه کردن یک زبان به سایت مراحل زیر را دنبال نمایید.

در ابتدا به سایت login نمایید. نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و سپس بر روی دکمه "ورود به سیستم" کلیک نمایید.
بر روی دکمه مدیر کلیک نمایید.بر روی آیکن "زبانهای سایت" کلیک نمایید.برای اضافه کردن یک زبان بر روی آیکن زیر کلیک نمایید.در قسمت شناسه سیستم زبان مورد نظر را انتخاب نمایید.
عنوان زبان را بنویسید و مشخص کنید که زبان مورد نظر از چپ به راست یا از راست به چپ است.
در قسمت "تولید این زبان از روی زبان" مشخص نمایید که از کدام ربان موجود سیستم می خواهید ترجمه را انجام دهید و سپس دکمه "ثبت تغییرات" را کلیک نمایید.برای انتخاب تصویر ربان بر روی آیکن مشخص شده در تصویر زیر کلیک نمایید و تصویر خود را قرار دهید.
نکته: زبان های ایجاد شده قابل حذف نمی باشند. زیرا با حدف به صورت تصادفی و به صورت اشتباه تمامی اطلاعات ربان  و سایت در آن زبان حدف خواهد شد و بسیار حساس است. در نتیجه برای تست در این قسمت زبانی اضافه ننمایید زیرا قابل حذف نخواهد بود.