"نظر سنجی"

برای ورود به سایت نام کاربری و رمز عبور سایت خود را وارد نمایی سپس بر روی دکمه ورود به سیستم کلیک نمایید.

مانند تصویر زیر بر روی کلمه "مدیر" کلیک نمایید.

برای ورود به قسمت نظر سنجی بر روی آیکن آن کلیک نمایید.

برای اضافه کردن بک سوال جدید بر روی آیکن زیر کلیک نمایید.

در قسمت عنوان سوال متن مورد نظر را وارد نمایید.
اگر تیک قسمت "فقط کاربران و اعضای سایت حق رای دارند" را بزنید فقط کسانی که به سایت login کرده اند می توانند نظر خود را ثبت کنند.
اگر تیک قسمت "نتایج به کاربران نمایش داده شود" را بزنید باعث می شود که بلا فاصله بعد از ثبت ، نظر نتیجه را به کاربر نمایش دهد.

برای اضافه کردن گزینه برای سوال نظر سنجی خود ، بر روی آیکن زیر کلیک نمایید.

بدر این قسمت عنوان گزینه مورد نظر خود را وارد نمایید.

اگر به سایت برگردیم کی توانیم سوال نظر سنجی جدید را مشاهده نمایید.